Saturday May 26, 2018
Thai Chinese (Traditional) English French German Japanese Malay Russian Vietnamese
Register
bar
คำขวัญเมืองเลย: เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู ถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์ มั่นคงความสะอาด

Top Stories

 

Smart Farmer
คุณสมบัติของ
เกษตรกรต้นแบบ
 

Individual Development Plan
แผนพัฒนาบุคลากร
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
 

Livestock Laws
ประกาศกฎกระทรวงฯ
ประกาศกรมฯ
 

Government Access Channel
ศูนย์กลางบริการ
ภาครัฐสำหรับประชาชน
 

 

 


นายวีระพงษ์ บัวระภา
ปศุสัตว์จังหวัดเลย

EVENTS

May 2018
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kaichee

VDO การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ชี อ.เชียงคาน จ.เลย

 • tab image 1

  การเลี้ยงไก่ไข่แบบเลยโมเดล


  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และมีพระราชดำริให้ศูนย์พัฒนา ปศุสัตว์ฯ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นศูนย์กลางการผลิตสัตว์พันธุ์ดี กระจายพันธุ์สู่เกษตรกรและหน่วยงานตามพระราชดำริอื่น

  Read more...

 • เรื่องเล่าจากการส่งเสริม
  เลี้ยงไก่ไข่เพศผู้
  เรื่องเล่าการส่งเสริมการ
  เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์กรมปศุสัตว์
  การปรับรูปแบบการเลี้ยง
  ไก่ชีของเกษตรกรรายย่อย
 • ยาถ่ายพยาธิสมุนไพรมะเกลือ

  ยาถ่ายพยาธิสมุนไพรมะเกลือ เรื่องสูตรยาถ่ายพยาธิมะเกลือเข้มข้น (สำหรับสัตว์)

  Read more...

  องค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์

  องค์ความรู้ต่างๆในด้านการเลี้ยงสัตว์และการลดต้นทุนการผลิต

  Read more...

 • eservice
  animalaware
  vaccinecost

   

  dldmail
  thlifds
  salary

Activity News

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ตรวจราชการ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยมีคำขวัญว่า" กินไก่งวงที่ภูเรือ ไก่ย่างเกลือที่ด่านซ้าย ข้าวมันไก่ชีที่เชียงคาน อิ่มอร่อยทุกเทศกาลที่เมืองเลย " โดยเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อจัดทำเป็นเมนูอาหาร เพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเลย

เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ สนับสนุนการท่องเที่ยวและเป็นกำลังใจผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.30 น. นายธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มาตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชีบ้านวังอาบช้าง ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมี นายประสิทธิ์ รัตนชวานนท์ ปศุสัตว์จังหวัดเลย นางจิรวดี ศีลธรรม นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้ว กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน และนายจำลอง พงศ์ธนพันธุ์ ปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน ครูใหญ่โรงเรียนบ้านวังอาบช้างและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ชี จำนวน ประมาณ 60 คน ร่วมต้อนรับ

นายประสิทธิ์ รัตนชวานนท์ ปศุสัตว์จังหวัดเลย ได้รายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานว่าการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ชี บ้านวังอาบช้าง ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 34 รายๆละ10 ตัว ฟาร์มสาธิต 1 ราย 20 ตัว รวมเกษตรกร 35 ราย ไก่ชี 360 ตัว เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ตั้งแต่ เดือน กรกฎาคม 2555 และต่อมาเมื่อเดือนธันวาคม 2555 ได้มีโครงการพัฒนาไก่พื้นเมืองพันธุ์ชีท่าพระ เพื่อตอบสนองอาชีพของเกษตรกรและผู้บริโภค เกษตรกร จำนวน 10 รายๆละ 12 ตัว รวม 120 ตัว ปัจจุบันบ้านวังอาบช้าง มีจำนวนไก่ชีทั้งพ่อพันธุ์-แม่พันธ์และลูกไก่ จำนวน 680 ตัว

ในลำดับถัดมา ได้มีการขยายการเลี้ยงไก่ชีไปสู่ 5 อำเภอ คือ อำเภอเมือง ท่าลี่ นาด้วง ปากชมและเชียงคาน สนับสนุนพันธุ์ไก่ชี เกษตรกร 100 ราย จำนวนไก่ 1,000 ตัว และในปี 2556 จังหวัดเลยสนับสนุนงบยุทธศาสตร์จังหวัด สนับสนุนไก่ชีเกษตรกร 200 ราย จำนวนไก่ 1,500 ตัว และในปี 2557 เทศบาลตำบลเขาแก้วกำหนดแผนสนับสนุนงบประมาณการเลี้ยงไก่ชี จำนวน 50,000 บาท และอบต.นาซ่าวกำหนดแผนสนับสนุนงบประมาณการเลี้ยงไก่ชี จำนวน 70,000 บาท ผลผลิตไก่ชีจากเกษตรกรที่เลี้ยง จะนำไปขายให้กับร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเชียงคาน จัดทำเป็นเมนูอาหารไก่ชีรสเลิศ เช่น ข้าวมันไก่ชี ไก่ชีนึ่งจิ้มแจ่ว ฯลฯ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มชิมรส อาหารที่ทำจากเมนูไก่ชี

ในท้ายที่สุดท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบนโยบายการเลี้ยงไก่ชีให้ครบวงจร และเชื่อว่าการเลี้ยงไก่ชีเป็นอาชีพเสริมแก่เกษตรกรและเป็นเอกลักษณ์ในหมู่บ้าน ถ้าเลี้ยงไก่ชีต้องมาดูที่บ้านวังอาบช้างเท่านั้น

Loei province Livestock office with the slogan "Eat turkeys at Phurua district ,Grilled chicken with salt at Dansai district ,Kao mun kai chee(chee chicken rice) at Chaingkhan district and enjoy eating delicious food for each fastival". As promotional animals to make up a menu to support a major tourist attractions of the province.

In order to track progress on the project promoting Chee chicken and encouraged officers of the provincial livestock office. On friday ,July 5, 2013 at 3:30 pm. Mr.Thanit Anekwit, Deputy director general department of livestock came to visit the group of Chee chicken farmers at Ban Wangarbchang Tombon Khao kaeo Chiangkhan district with Provincial Livestock Chief Mr.Prasit Ratanachavanon, and Major Mrs.Jirawadee Sinthom, village chief, local chief, the school headmaster, people in 13 villages of Tombon Khoa Kaeo, about 60 people attended the welcome.

Mr.Prasit Ratanachawanon reported the progress of the promotion of Chee chicken farmers at BanWangarbchang which have 34 participating farmers and each get 10 Chee chicken. Including 1 demonstration farm which 20 Chee chicken, In summary, all 35 farmers and 360 Chee chicken. The project is under the ties of love in family has operated since July 2012, and later in December 2012, there was development of Chee native chicken in Tombon Thapra, Khon khane province to satisfy of the farmers. Now Ban Wangarbchang have 680 Chee chicken.

Later, it expanded to feed Chee chicken into 5 districts: Muang, Thali, Naduang, Pakchom and Chiangkhan by supporting for 100 farmers, 1,000 Chee chickens. In recent years,Loei province strategy budget of year 2013 had been supported for 200 Chee chicken farmers by get free of 1,500 Chee chicken. And in years 2014 Khao kaeo municipal district determining budgetary support to raise Chee chicken for 50,000 Baht and Nasaa Subdistrict Administrative Organization(SAO) will plan a budget support raising Chee chicken for 70,000 Baht. So the product from the farmers is going to be sold to restaurants in Chiangkhan District for travelers to made manu a lot of Chee chicken such as Kao Mun Kai Chee(Chee chicken oily rice) , Kai Chee Jimjaew(steamed chicken) ,etc..

In the end, Mr.Thanit Anekwit has a policy for completely pattern of raising Chee chicken and believes that it is the part-time job of farmers, which is identity of the village Ban Wangarbchang. And if you need to see raising Chee chicken, You must see at Ban Wangarbchang only.นางสาวอรทัย วังวร....ภาพ/ข่าว
นางสาวดาวพร ศรีจันทร์....แปลภาษา

Loei livestock data

จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และจำนวนสัตว์
ปี 2554-2559               Read more...

จำนวนฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐานทั่วประเทศ
Read more...

Cattle Gallery

 
 
 
 
 
 

Knowledge of beef cattle

พันธุ์โคเนื้อสำหรับผู้ที่เพิ่งจะเริ่มเลี้ยงโค ปัญหาสำคัญคือจะเลี้ยงโคพันธุ์อะไร ดังนั้น จะต้องทราบว่าโคพันธุ์ต่างๆ มีคุณสมบัติอย่างไร เหมาะสมกับวิธีการเลี้ยงที่เราจะเลี้ยงหรือไม่
การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงโคที่ถูกต้อง อาจต้องทำการขุนโคและคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์โคให้เหมาะสมกับสภาพการผลิตและการตลาด ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการจัดการฟาร์มให้ได้ผลกำไรมากยิ่งขึ้น
การผสมเทียมโค ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์โคเพศเมีย และเทคนิคการผสมเทียม เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์โคเนื้อ กรมปศุสัตว์ การเลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพที่มั่นคง ผลผลิตมีคุณภาพถูกสุขอนามัยและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด
Cowboy links ลิงค์เพื่อนคาวบอย...
 

ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยงสัตว์ และในงานยังมีบริการฉีดวัคซีนโรงพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัข-แมว ฟรี

กำหนดการ
 • 17 ส.ค. 60  ณ  โรงเรียนบ้านยาง ม.5 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่  จ.เลย

animal health

โรคสัตว์สู่คน โรคสัตว์สู่คน (ZOONOSES) มีบทบาทสำคัญต่อมนุษย์และสัตว์ ตราบใดที่เรายังมีการคลุกคลีกับสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว นก ปลา และสัตว์ทดลองต่างๆ หรือพวกสัตว์เศรษฐกิจ เช่น วัว ควาย ม้า สุกร เป็ด ไก่ โอกาสติดโรคระบายกันจะมีอยู่ตลอดเวลา...Read more
ความรู้ด้านโรคสัตว์ในสัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก ปลาและกุ้ง ...Read more

Guests Online

We have 6 guests and no members online

2955298
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
360
117
11599
39854
41468
2955298
Starting from October 1, 2010.
Server Time: 2018-05-26 15:46:26

สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์

ดี(Good) - 83.3%
ปานกลาง(Fair) - 16.7%
ปรับปรุง(Should improve) - 0%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 14 Apr 2014 - 02:24