โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 18/2563 อ.นาด้วง จ.เลย

Read more ...

อบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ

Read more ...