วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ดร.สุวัตน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้ นายวัฒน์วิทย์ นาคต้อย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอวังสะพุง ออกตรวจติดตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับฟาร์มผึ้ง ก่อนการตรวจต่ออายุการรับรอง ในพื้นที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย