เวลา 13.30 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายวัฒน์วิทย์ นาคต้อย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารเสริมนมเพื่อเด็กและเยาวชน ระดับจังหวัด จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2563 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับฟังข้อชี้แจง ณ ห้องประชุมภูกระดึง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน