วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ปลัดจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ ร่วมกับนางสาวสิการณ์ เฟื่องฟุ้ง พาณิชย์จังหวัดเลย ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย ปศุสัตว์อำเภอเมืองเลย ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์เลย ดำเนินการ ตรวจสอบสถานที่รวบรวม และสถานที่จำหน่ายไข่ไก่ ในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวนผู้ประกอบการ 5 ราย ประกอบด้วย เบทาโกรช็อป บิ๊กซีสาขาเลย โลตัสสาขาเลย แม็คโครสาขาเลย และร้านค้าปลีกรุ่งเรืองโภคภัณฑ์ ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกักตุนสินค้าและไม่พบผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าไข่ไก่สด เกินราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด