วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันดื่มนมโลก (World Milk Day) ดังนี้

  • เวลา 11.00 น.ร่วมกับอธิการบดี, คณาจารย์ ม.ราชภัฏเลย และหัวหน้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเลย จัดกิจกรรมรณรงค์การดื่มนม เนื่องในวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน (World Milk Day) ณ ห้องประชุมสภา ชั้น9 อาคาร 23 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเล
  • เวลา 13.00 น.ปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนการดื่มนม เนื่องในวันดื่มนมโลก "ดื่มนมสร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู" ณ บริเวณหน้า สนง.ปศุสัตว์จังหวัดเลย อ.เมืองเลย