วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา09.00 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จังหวัดเลย ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายไข่สดปลอดภัย โครงการปศุสัตว์ Ok เนื่องจากครบกำหนดต่ออายุการรับรองฯ ณ ห้างบิ๊กซีสาขาเลย อ.เมืองเลย, ห้างบิ๊กซีสาขาวังสะพุง อ.วังสะพุง, ห้างบิ๊กซีสาขาเชียงคาน อ.เชียงคาน