ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมรับการอบรม การรับรองโรงเชือดและสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ฮาลาล จังหวัดเลย

Read more ...

11 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ออกตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในโครงการปศุสัตว์ OK

Read more ...

11 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ตรวจประเมินรับรองใหม่ สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในโครงการปศุสัตว์ OK

Read more ...

ตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก แบบเลี้ยงปล่อยอิสระ ชนิดไก่งวง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

Read more ...