วันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 75 ปี 5 พฤษภาคม 2560 นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

22-24 กันยายน 2560 นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันวิสาขบูชา จังหวัดเลย 10 พฤษภาคม 2560 นายพิภพ เพียวิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

อ่านเพิ่มเติม...