13 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย และคณะ ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน ดังนี้

  • เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณสนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเลย
  • เวลา 08.30 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
  • เวลา 18.30 น. พิธีจุดเทียมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย