วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดย ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย และคณะ ร่วมพิธีถวายสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562" ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย