21 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น.ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม "ราชทัณฑ์ ปันสุข" (Big Cleaning ในเรือนจำ) โดยมีกิจกรรมจิตอาสา ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร."เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ เรือนจำจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน


21 พ.ย. 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน นำโดยนายธีระศักดิ์ สอนอ่อน ปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด และบำเพ็ญประโยชน์ศ ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ โรงเรียนบ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลจอมศรี โดยมีนายอภินันต์ สุวรรณโค รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงคาน เป็นประธาน