วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย นำคณะข้าราชการ พนักงานราชการ รวมพลังต่อต้านการทุจริต ตามโครงการป้องกันการกระทำผิดวินัย และการต่อต้านการทุจริต โดยเผยแพร่ความรู้ และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้มีค่านิยมในการปฏิบัติงานให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นการป้องกันการกระทำผิดวินัยแก่ข้าราชการในสำนักงาน รวมถึงทำสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต มือขวาทับมือซ้าย ณ ลานหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย