5 พฤษภาคม 2560 นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 75 ปี โดยมีพลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการ รมว.กษ. เป็นประธานในพิธีตักบาตรทำบุญ "ปศุสัตว์มั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง ประเทศชาติยั่งยืน" พร้อมทำพิธีมอบโค-กระบือแก่อาสาปศุสัตว์ และมอบรางวัลต่างๆให้แก่เกษตรกร ข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดกรมปศุสัตว์ โดยมี น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ พร้อมด้วยผู้บริหารของกรมปศุสัตว์ให้การต้อนรับ และมีผู้บริหารจากหน่วยต่างๆมาร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ และรับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2560 โรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 100 คน) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปีด อำเภอปากชม จังหวัดเลย โดยเลขากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี