การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (โรคคอบวม)

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 อ.ภูหลวง จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมอาสาปศุสัตว์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม...

บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข-แมว อ.ด่านซ้าย จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...