อบรมอาสาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2560 อ.นาแห้ว จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...

ปฏิบัติงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 1 ตำบลเหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

ปฏิบัติงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า อ.นาแห้ว จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร ประจำปี 2560 จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...