23 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูเรือ และอำเภอใกล้เคียง ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม.. เคลื่อนที่ ให้กับประชาชน จังหวัดเลย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านหินสอ หมู่ที่ 6 ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย การบริการด้านปศุสัตว์ ดังนี้ บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว สุนัข 5 ตัว แมว 7ตัว รวมทั้งสิ้น 12 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาป้องกันเห็บหมัด จำนวน 28 ตัว เเละเเนะนำการเลี้ยงสัตว์ โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี