13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย นำโดยนายคณายศ  กริอุณะ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดเลย และคณะเจ้าหน้าที่/ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม.. เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านโป่งชี หมู่ 9 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้านปศุสัตว์ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว จำนวน 15 ตัว ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า จำนวน 15 ตัว และให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์ฟรี โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน