วันที่ 13 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อน ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ ครั้งที่ 6/2562 ณ โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี หมูที่15. ต.โคกขมิ้น อ. วังสะพุง จ. เลย ซึ่งผลการให้บริการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีดังนี้

  • ทำหมัน สุนัข - แมว ร่วม 20 ตัว
  • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 25 ตัว
  • สัตว์ปีก 570 ตัว
  • หมู 13 ตัว
  • ควาย 10 ตัว