วันที่ 10 - 11 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข – แมว บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ตามโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ จังหวัดเลย รอบที่ 2 มีผู้รับบริการ 98 ราย ฉีดวัคซีน 75 ตัว ทำหมัน 159 ตัว ณ อาคารกีฬา เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย