24 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอภูหลวง และอำเภอพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม.. เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสีเสียด หมู่ 1 ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี สรุปผลการให้บริการรับปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ ผลการให้บริการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ร่วมกับจังหวัดเคลื่อรที่ ครั้งที่ 7/2562 ดังนี้

  • ทำหมัน สุนัข - แมว จำนวน 35 ตัว
  • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 35 ตัว
  • สัตว์ปีก จำนวน 751 ตัว
  • สุกร จำนวน 3 ตัว