วันที่ 11 มิุถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย นำโดยนายคณายศ กริอุณะ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาด้วง และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ใกล้เคียง ออกหน่วยโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม.... เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนบ้านนาดอกคำ หมู่ที่ 5 ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย โดยมีส่วนราชการตั้งจุดบริการประชาชน และคลินิกปศุสัตว์บริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์ แจกแผ่นพับด้านปศุสัตว์ และให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมว จำนวน 16 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 5 ตัว