2 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย นำโดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีสองรัก จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ณ เทศบาลตำบล ศรีสองรัก ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เกษตรกร 9 ราย นำสัตว์เลี้ยงมารับบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข 5 ตัว แมว 30 ตัว


aaa