วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย พร้อมด้วยนายคณายศ กริอุณะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกับเทศบาลตำบลภูกระดึง โดยนางจินตนา โพธิพรหม นายกเทศมนตรีตำบลภูกระดึง เป็นประธาน จัดพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2560-2563 โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย ณ เทศบาลตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย สรุปผลการให้บริการ ผู้มารับบริการ 56 ราย ผ่าตัดสุนัข 29 ตัว แมว 25 ตัว รักษาพยาบาลสัตว์ 15 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 25 ตัว