วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมออกหน่วยโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม..เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 10/2562 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และจัดคลินิกปศุสัตว์ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน จำนวน 15 คน ปฏิบัติงานให้บริการผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมว 18 ตัว ให้บริการรักษาสัตว์ มอบเวชภัณฑ์สัตว์ 62 ราย และให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ แก่เกษตรกรที่เข้ารับบริการ จำนวน 112 ราย ณ โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน