6​ กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน ร่วมออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข 25 ตัว แมว 8 ตัว และร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์งานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ และโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในโอกาสพระบรมราชาภิเษก ณ วัดบ้านสารแพ ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย