15 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย โดยดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย พร้อมด้วย น.สพ.คณายศ กริอุณะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย และคณะ ตรวจสุขภาพสัตว์ของศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้าย และดำเนินการถ่ายพยาธิ ด้วยวิธีการป้อนให้สัตว์กิน ทั้งนี้ปศุสัตว์จังหวัดเลย ได้กำกับการดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด