วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย (โรคท้องอืด) ให้แก่ โค กระบือ แพะ แกะ ประจำปี 2563 (Kick Off) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยเป็นการดำเนินการก่อนรอบรณรงค์ฉีดวัคซีนปกติ เพื่อให้สัตว์มีระดับภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันโรคได้ เป็นการป้องกันความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเลย ให้ตระหนักรู้ถึงความรุนแรงของโรค ซึ่งจะเป็นแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมฯ โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ อ.วังสะพุง อ.เอราวัณ อ.นาด้วง และอ.เมืองเลย รวม 40 ฟาร์ม รวมทั้งปศุสัตว์อำเภอ 14 อำเภอ เข้าร่วมโครงการ Kick Off ในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายทรงวุฒิ เดชวิชิตชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองเลย จำกัด สาขาไร่ทาม ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย