วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม....เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำหมาน ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข 13 ตัว แมว 9 ตัว ไก่ 1,575 ตัว เป็ด 120 ตัว ฉีดยาถ่ายพยาธิให้กับสุนัข และแมว 22 ตัว ให้คำแนะนำการเลี้ยง การดูแลสุขภาพสัตว์ แก่เกษตรกรที่มาขอรับบริการ 35 ราย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน