วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์เลย โดยดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สนง.ปศอ.นาแห้ว, ด่านซ้าย, ภูเรือ, เชียงคาน, เมืองเลย, ท่าลี่ ร่วมออกหน่วยโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม....เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ด้านปศุสัตว์ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การดูแลสัตว์ป่วย และบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข 18 ตัว แมว 7 ตัว มีประชาชนมารับบริการปรึกษา ปัญหาสุขภาพสัตว์ จำนวน 49 ราย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน