วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดโครงการร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุ​ฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โดยร่วมกับเทศบาลตำบลนาด้วง, กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์, กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย, สนง.ปศอ.เมืองเลย, นาด้วง, ด่านซ้าย, ภูหลวง, เชียงคาน, ปากชม, ท่าลี่, หนองหิน, ภูกระดึง, นาแห้ว, ภูเรือ ให้บริการผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศผู้ 5 ตัว สุนัขเพศเมีย 24 ตัว แมวเพศผู้ 3 ตัว แมวเพศเมีย 7 ตัว รวม 39 ตัว และเจ้าของสัตว์ที่มารับบริการ จำนวน 28 ราย ณ เทศบาลตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย