วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ปฏิบัติงาน ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ 3 ตัว สุนัขเพศเมีย 11 ตัว แมวเพศเมีย 2 ตัว รวม 16 ตัว เจ้าของสัตว์ 13 ราย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข 11 ตัว แมว 5 ตัว เจ้าของสัตว์ 12 ราย และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์ ณ วัดมัชฌิมาราม บ้านห้วยตาด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย