14 กรกรฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเอราวัณ มอบหมายให้นายบุญ ช่วย น้อยตรีมูล อาสาผสมเทียม ผสมเทียมโคเนื้อนายยรรยงค์ วานิลย์ทิพย์ 115 ม.14 ต.ผาอินทร์แปลง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายนิยม แสนพงษ์ ปศุสัตว์อำเภอผาขาว มอบหมายให้นายสุทธิพงษ์ แนวโสภี เจ้าพนักงานสัตวบาล ออกตรวจเยี่ยมติดตาม ลูกเกิดโคเนื้อ ที่เกิดจากการผสมเทียมโค พร้อมให้คำแนะนำการดูแลลูกโคและการป้องกันโรค? เกษตรกร จำนวน 1 ราย ณ บ้านหนองตานาใต้ หมู่ที่ 11 ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.ผาขาว