วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 14.15 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านซ้าย ติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย (โรคคอบวม) โดยสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ จำนวน 6 ราย เลี้ยงกระบือ 294 ตัว ณ บ้านหนองสนุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย และในพื้นที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย รวม 52 ราย