วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09:00 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกับ อบต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง และคณะเจ้าหน้าที่ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว เเละฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ตามโครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ประจำปี 2563 (การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า) ณ วัดป่าศรีจำปา บ้านนาหนองทุ่ม ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง ให้บริการเกษตรกร 38 ราย ทำหมัน สุนัขผู้ 8 ตัว สุนัขเมีย 12 ตัว เเมวผู้ 3 ตัว เเมวเมีย 5 ตัว รวม 28 ตัว ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 80 ตัว