วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้นายทรงวุฒิ เดชวิชิตชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมโครงการหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการ "บูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้ประชาชนจังหวัดเลย" ครั้งที่ 1/2564 เพื่อนำบริการความรู้ข่าวสารและบริการขั้นพื้นฐานของหน่วยงานระดับจังหวัดและการสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกล โดยคลินิกปศุสัตว์ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมวและให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ ณ โรงเรียนบ้านน้ำมี หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน