วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอนาด้วง และคณะเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ใกล้เคียง ปฏิบัติงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564 โดยคลินิกปศุสัตว์ได้บริการจ่ายยาปฏิชีวนะละลายน้ำ ให้คำแนะนำการเลี้ยง การดูแลสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคฯ แก่เกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน 32 ราย,ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัข-แมว 35 ตัว, ทำหมันสุนัข-แมว จำนวน 22 ตัว ณ โรงเรียนบ้านห้วยตาด หมู่ที่ 4 บ้านห้วยตาด ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย