วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแห้ว ด่านซ้าย ท่าลี่ ภูเรือ หนองหิน เอราวัณ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6/2564 โดยคลินิกปศุสัตว์ ให้บริการจ่ายยาปฏิชีวนะละลายน้ำ ให้คำแนะนำการเลี้ยง การดูแลสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรคฯ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน 11 ราย, บริการผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศเมีย 2 ตัว, แมวเพศผู้ 1 ตัว แมวเพศเมีย 6 ตัว รวม 9 ตัว, ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ สุนัข 2 ตัว แมว 7 ตัว, เกษตรกรมารับบริการ จำนวน 14 ราย ณ โรงเรียนบ้านห้ายน้ำผัก หมู่ที่ 6 ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย