โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ อ.ภูกระดึง จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

"พิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี"

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 อ.ด่านซ้าย จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...

รณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง อ.ภูกระดึง จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...