"พิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี"

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 อ.ด่านซ้าย จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...

รณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง อ.ภูกระดึง จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย นำโดยนายคณายศ กริอุณะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยนายนิยม แสนพงษ์ ปศุสัตว์อำเภอผาขาว ออกตรวจประเมินระบบป้องกันโรคและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) จำนวน 2 ราย ฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมือง ของนายอนุชิด กรุงสิงห์ 392 ม.8 ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว และฟาร์มแพะ ของนางสิริกาญจน์ ชัยจิระวัฒน์ 74 ม.7 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย

เนื้อหาอื่นๆ...