โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม..เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 10/2562

อ่านเพิ่มเติม...

“เข้าใจ รู้ทัน ร่วมป้องกันโรค อหิวาต์แอฟริกาในสุกร” จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการฝึกการซักซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ อ.ภูกระดึง จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...