ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล

  • รับสมัครวันที่ 26 ตุลาคม 2561 - 9  พฤศจิกายน 2561 เวลาราชการ
  • จำนวน 1 อัตรา
  • ค่าจ้างเป็นรายเดือนๆ ละ 10,000 บาท...ดูรายละเอียด