รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2560 ประชุมวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ สนง.ปศจ.เลย ...ดูรายละเอียด