รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560 ประชุมวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ สนง.ปศจ.เลย ...ดูรายละเอียด