ปศุสัตว์เลย คุมเข้มคุณภาพน้ำนมดิบเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค