ตุลาคม 2560 นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดเลย ออกตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในโครงการปศุสัตว์ OK

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจติดตามคุณภาพภายในการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...