ตรวจติดตามการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์รายใหม่ อ.เชียงคาน จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...

23-25 เมษายน 2560 นายวีระพงษ์ บัวระภา ปศุสัตว์จังหวัดเลย ออกตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในโครงการปศุสัตว์ OK

อ่านเพิ่มเติม...

ติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และสถานที่จำหน่ายไข่สด OK จ.เลย

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอาหารปลอดภัย จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...