วันที่ 30 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย นำโดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายวัฒน์วิทย์ นาคต้อย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และคณะ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอเอราวัณ ออกตรวจรับมาตรฐานฟาร์มโคนม ในพื้นที่อำเภอเอราวัณ กรกนกฟาร์ม บัวลองฟาร์ม ยงยุทธฟาร์ม ให้คำแนะนำด้านการจัดการฟาร์มให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด GAP