วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ด่านกักกันสัตว์เลย ขอนแก่น มหาสารคาม และหนองคาย ได้สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ปกครองออกดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเข้าตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ตามที่ได้รับการแจ้งเบาะแสร้องเรียน ณ บ้านเลขที่ 49 หมู่ 3 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ผลการการตรวจสอบปรากฏพบการกระทำผิดดังนี้ 1)มาตรา 15 ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (สุกร) โดยไม่ได้รับอนุญาต โทษตามมาตรา56 และ2)มาตรา31 ฆ่าสัตว์โดยไม่ได้แจ้งชนิดจำนวนวันเวลาโทษตาม มาตรา60(2) จึงทำการจับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมของกลางเป็นซากสุกรชำแหละ จำนวน 1 ตัว และอุปกรณ์ในการฆ่าชำแหละส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเลยดำเนินคดีต่อไป