7 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย นำโดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอเอราวัณ ออกตรวจรับมาตรฐานฟาร์มโคนมในพื้นที่อำเภอเอราวัณ บุญเหลี่ยมฟาร์ม สุชาวดีฟาร์ม ปรีชาฟาร์ม ให้คำแนะนำด้านการจัดการฟาร์มให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อดำเนินการออกใบอนุญาตต่อไป