วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ร่วมกับนายวีระพัฒ เพ็งพา, นายปัญญาวัฒน์ ใสกาง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมตรวจติดตามการปฏิบัติทางโรงงานที่ดี (GMP) ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบสหกรณ์การเกษตรเมืองเลย ผลการตรวจติดตามมีข้อเสนอให้ซ่อมแซมโครงสร้างและอุปกรณ์ที่ชำรุดภายใน ศูนย์รวบรวมนม และตรวจสอบกระบวนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ภายในและภายนอกศูนย์รวบรวมน้ำนม