11 ตุลาคม 2562 ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย พร้อมด้วยนายวัฒน์วิทย์ นาคต้อย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอเมืองเลย ออกตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) เพื่อต่ออายุการรับรอง Tesco Lotus ในพื้นที่อำเภอเมืองเลย ผู้ประกอบการ จำนวน 5 ราย