วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้ นายวัฒน์วิทย์ นาคต้อย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สนง.ปศอ.ท่าลี่ ตรวจรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับฟาร์มสุกร พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกัน ASF ในพื้นที่อำเภอท่าลี่